Lưu ý: Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, ước lệ.

-----

Từng sản phẩm chi tiết sẽ có hướng dẫn chọn Size riêng, quý khách vui lòng xem trong nội dung Sản phẩm